App-V versie 4.x converteren naar App-V versie 5

Met de komst van App-V versie 5 is de hele architectuur van een App-V pakket omgegooid. Dit betekent dat de huidige pakketten opnieuw gemaakt moeten worden, of op de ene of andere manier moeten worden geconverteerd naar het App-V 5.0 formaat.

Gelukkig heeft Microsoft hier iets op bedacht. Met de komst van de App-V versie 5 sequencer zijn er ook powershell modules gekomen waarmee je de “legacy” pakketten kan testen en vervolgens met een ander commando kan converteren naar een App-V 5.0 pakket!

Hieronder een kleine en korte beschrijving van hoe je een pakket kan testen en converteren naar App-V 5.0. Er zitten wel een aantal randvoorwaarden aan het converteren van een package, zo worden (onder andere) niet alle gespecificeerde OS’sen in de OSD ondersteund, echter ga ik daar niet verder op in in dit blog.

Met de komst van App-V versie 5 is de hele architectuur van een App-V pakket omgegooid. Dit betekent dat de huidige pakketten opnieuw gemaakt moeten worden, of op de ene of andere manier moeten worden geconverteerd naar het App-V 5.0 formaat.

Gelukkig heeft Microsoft hier iets op bedacht. Met de komst van de App-V versie 5 sequencer zijn er ook powershell modules gekomen waarmee je de “legacy” pakketten kan testen en vervolgens met een ander commando kan converteren naar een App-V 5.0 pakket!

Hieronder een kleine en korte beschrijving van hoe je een pakket kan testen en converteren naar App-V 5.0. Er zitten wel een aantal randvoorwaarden aan het converteren van een package, zo worden (onder andere) niet alle gespecificeerde OS’sen in de OSD ondersteund, echter ga ik daar niet verder op in in dit blog.

Stap 1) Start Powershell 3.0 (let op, op een x64 machine moet je Powershell in 32bit-modus starten aangezien de App-V modules niet ondersteund worden in 64-bit modus van Powershell “%windir%\SysWow64\WindowsPowershell\V1.0\powershell.exe”)

Stap 2) Nu moeten we de module’s van App-V 5.0 inladen zodat we ze kunnen gebruiken, dit gaan we met het volgende commando doen import-module AppVPKGConverter.

app-v%20versie%205%20converteren
Stap 3) Nu de module ingeladen is kunnen we bekijken welke commando’s we nu tot onze beschikking hebben. Voer hiervoor het commando Get-Module –ListAvailable in, en zie onderaan de twee beschikbare App-V modules!

app-v%205_0
Stap 4) Voer nu het commando Get-Command –Module AppVPKGConverter in. Hierdoor worden de beschikbare commando’s geladen die in de module verpakt zitten.

app-v%20versie%205_0
Stap 5) Ik heb een willekeurig App-V 4.x pakket gepakt welke we nu gaan testen en gaan converteren. Voer het commando Test-AppvLegacyPackage in met daar achter het pad naar het App-V Legacy pakket. (Test-AppvLegacyPackage C:\Applicationfolder)

app-v%20version%205

Stap 6) Zo als je kan zien is er slechts een warning, en geen error te bekennen. Dat betekend dat we nu een grote kans van slagen hebben dat het pakket netjes geconverteerd wordt en zal functioneren als een App-V 5 Package! Om het pakket te converteren gebruiken we het andere beschikbare commando. ConvertFrom-AppvLegacyPackage met wederom het pad naar de te converteren applicatie. Na het geven van een Enter vraagt hij om een destination pad, vul dit ook in. (let op, dit moet een bestaand pad zijn! Nu zal het pakket geconverteerd worden en aan het einde zul je een opsomming zien van wat Powershell heeft uitgevoerd.

tekstrood
Nu hebben we een bestaand App-V 4.6 pakket geconverteerd naar een App-V 5.0 pakket.

Kijk in de zelf gespecificeerde folder naar de uitkomst van je conversie!

app-v%20versie%205
In een volgend blog zal ik beschrijven hoe je grote hoeveelheden pakketten in één keer kan converteren.