De eindgebruiker centraal

De wensen van de medewerkers (eindgebruikers) worden vaak niet meegenomen in het automatiseringsproces. Dikwijls wordt er in eerste instantie gekeken naar de mogelijkheden c.q. kennis die voorhanden is om de automatisering in te richten. Maar in hoeverre de eindgebruiker hiermee geholpen wordt is twijfelachtig.

De drie grootste IT-ergernissen op kantoor zijn disfunctionerende apparatuur, niet soepel mobiel kunnen werken en problemen met de IT-infrastructuur. Dit blijkt uit het Nationaal tevredenheidsonderzoek van IT-concern Fujitsu onder 1850 ondernemingen. Verrassend? Misschien niet. Voor verbetering vatbaar? Absoluut!

De wensen van de medewerkers (eindgebruikers) worden vaak niet meegenomen in het automatiseringsproces. Dikwijls wordt er in eerste instantie gekeken naar de mogelijkheden c.q. kennis die voorhanden is om de automatisering in te richten. Maar in hoeverre de eindgebruiker hiermee geholpen wordt is twijfelachtig.

De drie grootste IT-ergernissen op kantoor zijn disfunctionerende apparatuur, niet soepel mobiel kunnen werken en problemen met de IT-infrastructuur. Dit blijkt uit het Nationaal tevredenheidsonderzoek van IT-concern Fujitsu onder 1850 ondernemingen. Verrassend? Misschien niet. Voor verbetering vatbaar? Absoluut!

Het is in het belang van het bedrijf om ervoor te zorgen dat het haar werknemers aan niets ontbreekt om goed en productief te kunnen werken. Een timmerman moet ook goed gereedschap hebben om te kunnen werken, waarom een gebruiker dan niet?

In eerste instantie zou de input vanuit de eigen medewerkers moeten komen . Je wilt hen immers zo efficiënt mogelijk laten werken en gemotiveerd houden tijdens het werk. Dit denkbeeld lijkt vanzelfsprekend, maar op gebied van ICT wordt het dikwijls ‘vergeten’.

Bij veel bedrijven wordt er totaal niet met de medewerkers gesproken over hun wensen met betrekking tot automatisering. Alleen ICT medewerkers worden betrokken in dit proces. Zij spreken vanuit hun eigen perspectief en niet vanuit de eindgebruikers. Onbegrijpelijk. Wanneer er zowel in de behoeften van de ICT afdeling als de eindgebruikers (medegebruikers) wordt voorzien kom je sneller tot een eindresultaat dat goed beheersbaar én gebruiksvriendelijk is.

Om binnen de randvoorwaarden de juiste keuzes te maken kan een adviserende partij helpen in het vinden van de juiste oplossing. Betrek een dergelijke organisatie tijdig in het proces, om te voorkomen dat er stappen worden overgeslagen.

Hopelijk nemen organisaties de onderzoeksresultaten ter harte en zal de ICT branche bij een volgens vergelijkend onderzoek ongeschonden blijven.