The 4th Utility

ICT datanetwerken en communicatie stevent hard af om op de vierde plaats te komen. Steeds meer gezinnen in Nederland bezitten één of meerdere apparaten welke gebruik maken van een internetverbinding. Domotica, automatisering binnen je huis, zal zich de komende jaren verder uitbreiden met een internetverbinding naar steeds meer apparaten. In de toekomst hebben we een app op onze smartphone, tablet of smartwatch die ons de koelkastvoorraad laat zien. Nu zien we al dat thermostaten van verschillende energieleveranciers op internet aan te sluiten zijn zodat men van afstand de temperatuur in huis kan regelen. Camera’s in huis ter beveiliging of communicatie met de familie aan de overkant van ‘de grote plas’ maken onze wereld steeds kleiner en makkelijker.

Er ontstaat dus een steeds grotere afhankelijkheid van een goed werkende internetverbinding in en met je woning. Vandaar dat ICT datanetworken en communicatie de rol om de 4e plaats als NUTS voorziening met verve mag gaan vervullen.

Zakelijk gezien zal deze ontwikkeling ook verder doorgevoerd worden. Een Cloud ontsluiting voor een klant kan inhouden dat de hardware, software en data niet meer binnen het eigen bedrijf aanwezig is. Een goed werkende (glas)verbinding is dan van groot belang. Om bij je business applicaties en data te kunnen komen kan en moet je kunnen vertrouwen op een uptime van de verbinding van provider tot bedrijf van nagenoeg 100%. Dit is natuurlijk een utopie, maar met het bestempelen van deze verbindingen als nutsvoorziening krijgt het breder draagvlak. Nu is vanuit het verleden een nutsvoorziening vaak opgezet door de overheid. Dit is nu al niet meer het geval. Er zijn nu bijvoorbeeld al veel providers. Hiermee is de concurrentie, zoals de Europese Unie die voor de andere nutsvoorzieningen in de jaren ’80 is gestart, nu al een feit.

Wij ICT’ers zijn blij met de ICT datanetworken en communicatie als nutsvoorziening. Service Level Agreements, oftewel afspraken betreffende levering en service van ICT diensten, krijgen een breder draagvlak. Steeds vaker kunnen wij ons werk als Cloud consultants gestalte geven en meer zekerheid en service bieden waar het gaat om de Cloud diensten.